Dekvoorwaarden

Dekvoorwaarden 

 • Voor aanvang van de eerste inseminatie de merriegegevens aanleveren.
 • Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.
 • Alle dekgelden zijn exclusief BTW, verzendkosten en afdracht- en/of stamboekkosten.
 • Alle gemaakte verzendkosten, als ook de verzendkosten van buitenlands sperma of de verzendkosten van diepvriessperma, worden volledig aan de merriehouder doorberekend.
 • Hengsten die in het buitenland ter dekking staan kunnen een afwijkende levertijd hebben, houd hier rekening mee met het bestellen. Bij deze hengsten worden hogere verzendkosten en kosten voor exportcertificaat doorberekend.
 • Voor inseminatie met buitenlandse hengsten en/of zelf geleverde rietjes word een inseminatievergoeding door ons in rekening gebracht.
 • Per hengst gelden afwijkende gusttarieven, gustreductie geld alleen na betaling van de factuur en bij indienen van een gustverklaring opgesteld door een officiële dierenarts vóór 1 oktober 2018.
 • Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek vóór 1 oktober 2018.

 

Stalling

 • Stalgeld merrie met veulen € 8,50 , zonder veulen € 7,-.
 • Stalling van uw merrie is mogelijk, vergezeld van het originele paardenpaspoort van uw merrie. Dit is verplicht onder de huidige regelgeving. Boetes (€500, - €2500,-) opgelopen door het niet naleven van deze regelgeving, vallen volledig ten laste van de merriehouder.
 • Betaling van de stallingkosten dient te geschieden bij het ophalen van de merrie. De kosten van stalling dienen contant voldaan te worden. 

 

Aansprakelijkheid

 • Paardenhouderij Boeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
 • De paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de eigenaar.
 • Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondisementsrechtbank te Utrecht.

 

Betalingsvoorwaarden

 • Gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt na betaling van het volledige dekgeld.
 • Bij het niet betalen van de factuur, zullen vanaf de derde en tevens de laatse aanmaning, administratiekosten en kosten van een aangetekend schrijven doorberekend worden aan de betreffende merriehouder.

 • Klachten of opmerkingen over facturen graag binnen 14 dagen, na dagtekening van de factuur, daarna zullen bemerkingen niet meer in beschouwing genomen worden.

 

Veterinaire begeleiding

 • Gynaecologische begeleiding door Paardenkliniek De Veluwe, dierenartsen Johan van der Scheer & Andrea van Rijssen
 • Veterinaire kosten voor begeleiden van de merrie en eventuele medicijnen worden rechtstreeks door de dierenarts doorberekend aan de merriehouder.

 

Overige hengsten

Op ons station is sperma van alle SWS-stations beschikbaar.

 

 

houdt-mijn-paard-vast